Aanpak diversiteit

samen aan de slag met jouw organisatie

Wil je met diversiteit aan de slag omdat jouw personeelsbestand niet meer aansluit bij de klanten of wil je je doelgroep vergroten buiten jouw vertrouwde klantenkring? Of misschien wel beide. Maar weet je niet hoe? 

Samen met City Safari ontwikkelde Schaap en Wolf de Aanpak Diversiteit voor organisaties die vanuit de organisatie met diversiteit aan de slag willen. Deze aanpak maakt verschillen bespreekbaar en concreet binnen jouw team of organisatie.

Herken je dit?

Stel je eens voor..

Je hebt na vier sessies een concrete basis voor een diversiteitsbeleid dat breed wordt gedragen door de organisatie. Dan kun je echt goed aan slag binnen en met jouw organisatie. 

"Het team is geïnspireerd en wil graag aan de slag."

Theater Walhalla deed de aanpak met het gehele team.  “De open gesprekken over diversiteit en de ontmoetingen met onbekende Rotterdammers met allerlei verschillende achtergronden, hebben heel wat los gemaakt binnen het team. Daar horen ook confrontaties met onszelf bij. Bijvoorbeeld over de wijze waarop wij met elkaar omgaan.” – Rachel van Olm, theaterdirecteur.

De samenvatting

inleiding aanpak diversiteit

Deel 1: inleiding en verkenning

Het eerste deel start met een inleiding. Vervolgens formuleren we met elkaar het antwoord op de vraag waarom diversiteit zo belangrijk is voor de organisatie. Daarna gaan we aan de slag met gekozen thema’s als cultuurverschillen op de werkvloer, werving van personeel, marketing enz. We formuleren een antwoord op het vraagstuk dat voor ligt.​

deel 2: ontmoeting de ander

De City Safari is het tweede deel van de aanpak. De deelnemers gaan in kleine groepjes op bezoek bij mensen thuis, in hun theehuis, tempel, werkplaats of atelier. Elk groepje heeft drie bezoeken met mensen die qua beperking, achtergrond, levenswijze of cultuur aansluiten bij het vraagstuk van de organisatie. Zij mogen alles vragen. Er zijn geen taboes zolang er respect is. Zij laten zich leiden door hun nieuwsgierigheid.​

Deel 3: aan de slag met diversiteit

In het derde deel werken we met de tijdens de City Safari verkregen ervaringen aan een plan van aanpak te maken dat genoeg handvatten heeft om direct aan de slag te gaan. We kijken met nieuwe ogen naar het thema. Vervolgens gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen die weten ervaren hoe het is om barrières te overwinnen als het gaat om een beperking, een andere cultuur of levenswijze.

deel 4: plan van aanpak

Het resultaat moet niet alleen een praktische handleiding zijn voor een manager of afdeling, maar vooral een door de organisatie gedragen inzicht in hoe zij in de toekomst omgaan met diversiteit.

we doen het samen

De aanpak is gericht op het gesprek over diversiteit binnen en met de organisatie. Inspirerende persoonlijke ontmoetingen met mensen met diverse culturele achtergronden maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Deze aanpak is ontwikkeld door City Safari in samenwerking met Schaap en Wolf.

Marjolijn Masselink verzorgt met City Safari al meer dan 20 jaar persoonlijke ontmoetingen met de onbekende ander om zo de afstand tussen groepen in de samenleving te verkleinen en vooroordelen weg te nemen. Al vele ministeries, gemeentes, bedrijven en organisaties gingen met succes op City Safari. Winfred van den Bor coacht, onder de naam Schaap en Wolf, ondernemers, managers en teams, die beter willen gaan presteren.

Ga jij ook aan de slag met diversiteit?

Wil je eens van gedachten wisselen over het effect dat deze aanpak op jouw organisatie kan hebben?

Neem dan contact op met:
Marjolijn Masselink
City Safari
06 229 016 71

nl_NL